Facebook Sayfamız
Rastgele Foto
1 4 6 8

Kayseri Semazen Gösterisi

Savaş kızışmıştı, müşrikler saldırıya geçtiler, mü'minler kahramanca karşı koydular, Allah'ın yardımı ile müşrik ordusunu bozguna uğrattılar.(174) Müşrikler savaş alanında 70 ölü, 70 esir bırakarak kaçtılar. Öldürülenler arasından 24 'ü Müslümanlara en çok düşmanlık eden Kureyş büyüklerindendi. Savaşın baş komutanı Ebu Cehil de ölenler arasındaydı. Müslümanlardan şehit düşenler ise 6'sı muhacirlerden, 8'i de ensardan olmak üzere 14 kişiydi. Bedir Zaferi Medine'de bayram sevinci meydana getirdi. Mekke ise mateme büründü ve Ebu Leheb bir hafta sonra üzüntüsünden öldü. Fakat Kureyşiler, Müslümanlar sevinmesinler diye yas tutmadılar. Şehitler defnedildi. Meydanda kala müşrik ölüleri açılan bir çukura gömüldü. Kureyş eşrafından 24 kişinin cesetleri ise pislik atılan susuz kuyulardan birine atıldı. Kayseri Semazen Rasülullah(s.a.v.) Bedir'den ayrılacağı sırada bu kuyunun başına varıp, içindeki cesetlerin herbirinin adını söylerek : - Ey filan oğlu filan, bir Rabb'ımızın bize va'dettiği zaferi gerçek bulduk, siz de rabbınızın size va'dettiğini gerçek buldunuz mu ? diye seslendi. Hz. Ömer yanına gelerek : - Ey Allah'ın Rasülü, ruhları olmayan cesetlerle mi konuşuyorsun ? dediğinde, Rasülullah ( s.a.v. ) : - Allah' a yemin ederim ki, söylediklerimi siz onlardan daha iyi işitiyor değilsiniz, buyurdu. Hz. Peygamber ( s.a.v. ) yolda Safra denilen yerde, elde edilen ganimetleri gazilere eşit olarak paylaştırdı. Mazeretli olarak ordudan ayrılan 8 kişinin de paylarını ayırdı.

Yorum Ekle