Facebook Sayfamız
Rastgele Foto
2 4 5 7

Kayseri Dini Düğün

Hz.Rukayye Habeşistan'a hicret sırasında Hz Osman'ın Abdullah, oğlu doğdu Medine'ye hasta için hicrî dördüncü yıl adlandırılmış ve yüzünü tırmalama bir horoz sonucu öldü. O (İbn Sa'd'ın, age, III, 53, 54) öldüğünde Abdullah altı yaşındaydı. Onlar hareket Umre, Hz için Mekke'ye Hijrah Müslümanların altıncı yıl. Bunlar arasında, aynı zamanda Osman. Ancak, Mekke yönetimi putperestler, Müslümanların Mekke'ye doğru zorlamaya karar verdi. Allah'ın karargahı Hudeybiye Resûlü (sas), umre sadece onlara bildirmek istedim edilir yapma amaçlı diyalog müşriklerin kurduğu üstüne. Iş için Allah (s.a.s) Hz Messenger. Ömer şarj etmek istedim, ama Hz. Ömer, Peygamber, iyi bir takım nedenlerden söyleyerek. Osman daha uygun olduğunu söyledi. Bu Peygamber büyükelçilik olarak Allah (asm) Messenger üzerine. Usman verdi. Hirase b haberci önce gönderdi. Ümeyye el-Ka'bî'yi Mekkeliler (İbn Sa'd'ın, age, II, 96) öldürmek istedim. Elçilik içine böyle tehlikeli bir kayma içinde müşriklerin hırçın davranışlarını ol. Allah (s.a.s) Resulü, Hz. Osman (ra) dedi ki: "Git ve Kureyş'e söyle, biz kimse ile savaşmaya gelmedik Sadece aşağıdaki Beyt onun haremliğine kesme saygı ödemek için geldi ve kurbanlık develeri döneceğiz getirdi ziyaret edin.". Hz. Osman (ra) Mekke'ye gitti, müşriklerin bu sorunları bildirdi. Ama dediler ki: "Bu asla olmaz Mekke'ye olamaz." Değer için para verdi. Onların reddi, cinayet Müslüman Osman (ra) 'ın genel merkezinde formu ulaşmıştır. O doğanın geri dönüşünüzü geciktirmek için bu haberi destekler. Bu tüm Müslümanların yanında Allah'ın (asm) Messenger, ölüyor pahasına müşriklerden mücadele üzerine bey'ata denir. Bey'atu'r-Rıdvan sağ eliyle sol elini koyarak Allah (asm) peygamber olarak tarihin bu bey'atlaşmada, "Osman Allah'ın Messenger ve işe gittim," dedi, ve o oldu bağlılık adı. Paganlar bu durum (İbn Sa'd'ın, II, 96, 97) korkuyor olmuştu başa tercih.

Yorum Ekle