Facebook Sayfamız
Rastgele Foto
1 2 4 8

Kayseri İslami Düğün Organizasyonu

Mekke'de Müslümanlar, ilk arkadaşlarından biri. Erkam b. Ebi'l-Erkam b. Esed b. Abdullah b. Ömer b. Mahzûm; künyesi Ebu Abdullah. Abdu Manat Babasının adı, anne adı binti Haris Umayyad. Erkan, Mahzûm Mekke zengin ve en saygın ailelerinden birinin bir aşireti mensubuydu. Annesi Ümeyye, Huzâa kabilesi. Mahzûmîler Hz. Peygamber karşıtlarının da, onun sadık Erkam bir sahâbîsi olmuştur. İbn Abdilberr'e (el-İstîâb, I, 31) Erkam, göre "zalimlere karşı, mazlumla birlikte hareket edecek," dedi ve sigara içen ve İslam tarihinin "Hılfü'l-Füdûl" toplum grubunda belirtilen erdemli olarak bilinir. Erkam Hz. Ebu Bekir kışkırtmasıyla, Ebu Ubeyde b. Osman el-cerrahi ve b. Maz'ûn aynı gün Müslüman oldu. Onun İslami kaynaklar, ilk onbeş kişi sayar bir Müslüman. Usman, yedinci Müslüman oğlu göre. Hakim, el-Müstedrek, III, 502;; Reckendorf, Dedi ki: ". Ben İslam'ın yedinci oğluyum Babam yedinci kişi olarak müslüman oldu" (İbn Sa'd'ın, Sınıflar, III, 242 transfer dedi IA, "Erkam" mad. IV 3 1 6). Özellikle birlikte Bedir ve Uhud Allah (asm) Messenger, savaşlar dahil tüm. Medine'ye Edenlerdendir ilk hicret. Hz. Peygamber onu, Ensar'dan Ebu Talha ile kardeş oldu. Hicret sonra, Medine Zureykoğulları ev mahallede oturur. Bu evin kendisi Hz. Peygamber (İbn Sa'd'ın, age III, 244) tarafından verildiği bildirilmektedir. Akla gelen konulardan biri, onun "ev" dir Erkam bahsedilmektedir. "Erkam'ın evi" Çünkü, İslam'ın ayrı bir özelliği vardır. Safa tepesinin eteklerinde arasındaki Kâbe, Safa ve Merve arasında bu tür ev, batısında, Hac Hacılar en işlek olan bir yerde kendi işi yapmak için gelir. Böylece Erkam, İslam'ın, Müslümanların ilk hizmet ve Peygamberin evinin sıkıntılı günler tanıttı. Bu hareket, o zaman sağ ve sağ yanında olduğunu gösterdi. Hz. Peygamber, kendi evini bırakarak bu eve taşındı. Bu kesin İslam'ın tebliğ için elverişli olduğunu. Bir süre bu evde güvenli İslami tebliğ etmiştir. Ancak, var, ve ne kadar zaman tartışmalıdır. Bununla birlikte, 615-617 arasında olduğu tahmin edilmektedir. In peygamberliğini taşındı dördüncü yıl dedi.

Yorum Ekle