Facebook Sayfamız
Rastgele Foto
1 4 8 9

SAİD B. ZEYD

On sahabe biri hala hayatta müjdelenen cennet vardı. Babası, Zeyd b. Amr, Allah (asm) Messenger Ka'b soyu ile birleşir. Ebu'l-A'ver'dir Bilgisi. Ebu çağrılırdı (İbnü'l-Esir, Üsdül-Gabe, II, 387) bir tür olarak. Annesi Fatima bint Ba'ce'dir. Babası Zeyd, cansız putlara bulma irrasyonel ibadet karşısında dinin Mekke absürtlük müşriklerin gerçek din ulaşmak için araştırma yapmaya başladı ve Yahudi ve Hıristiyan âlimleriyle gidiş ve Suriye partiler tartışmıştır. Ama onların dini bilginin Zeyd tatmin etmedi. Onu bu durumda, uzak şirkten ve Peygamber batıl bir rahip Zeyd. Hanif tabi olmasını İbrahim (as) 'ın dini önerilir. Zeyd, Hanif diye dini anlayış ararken buldum ve Mekke'ye döndü ne öğrenmişti. O Mekke'de Kâbe'ye doğru dua, İbrahim'in dini olarak tek Kureyş müşriklerinin karşı gururlu ve putlarına, mağdur adına ayıplardı sonlarını anlatır. Zeyd İsmail (as) 'ın geleceğini öğrendim peygamber soyundan. Ortak Amr b. Eğer (İbn Sa'd'ın, Tabakâtül-Kübra, Beyrut (ty), III, 379) kendi tebrik ulaştığında teslim söyledim olsaydı Rabî'a'ya kavuşamayacağını o, bu peygamber karıştırdım. Zeyd, Peygamber (sav) peygamber atanmadan önce vefat etti.  

Yorum Ekle